Maner til samlet front mot gruver

NSR er nådeløs mot planene om gruvedrift.

KANDIDAT: Aili Keskitalo ønsker en samlet samisk front mot gruvedrift. 

New Articles

– Det svenske Sametinget har klart å enes om en fellesuttalelse mot gruvedrift i samiske områder med det lovverket som finnes. Jeg inviterer nå de andre partiene på Sametinget med på det samme, sier Norske Samers Riksforbunds, leder og presidentkandidat, Aili Keskitalo, i en pressemelding.

Presidentkandidaten foreslår at Sametinget nå sier opp og gjemmer bort de intensjonsavtalene de har inngått med gruveselskapene, og begynner på arbeidet på nytt.

– La oss samles i mineralspørsmålet og vise næringsdepartementet og Stortinget at vi ikke aksepterer en minerallovgivning som ikke tar hensyn til de tradisjonelle rettighetshaverne og deres rett til medbestemmelse i saker som angår arealbruk, sier hun.

NSR har observert hvordan Landbruksdepartementet har slått fast at prosjektet i Nussir vil være skadende for reindrifta.

– Vi må legge styrke bak kravene om at mineralutvinning ikke kan komme og skyve unna samiske primærnæringer. La oss si nei til gruvedrift i samiske områder så lenge ikke rettighetshaverne har rett til også å si nei i forhandlinger. Uten mulighet til å si nei, finnes det nemlig ikke reelle forhandlinger, avslutter presidentkandidaten i pressemeldingen.