Stemte mot oppstart av Kløfta og Eiby i 2022 – hevder at Frp sviktet 

Finnmark får under én prosent av totale samferdselsinvesteringer de neste 12 år: Ap hevder at Frp ikke gjorde jobben da de satt i regjering.

Sverre Myrli var i høst på befaring i Kløfta. Med seg hadde han blant annet Ole Steinar Østlyngen, Monica Nielsen, Ingalill Olsen og Sverre Myrli. Myrli stemte mot å be regjeringen avsette penger til oppstart i 2022.  Foto: Rolf Edmund Lund

New Articles

– Jeg må le til, tross for at dette er mer tragisk enn komisk. Det er svært alvorlig for Finnmark når det som ligger an til å bli regjeringspartier, Ap og Senterpartiet, kun vil bruke rundt en halv prosent av de samlede bevilgningene på over 1000 milliarder i NTP de neste 12 år. Årsaken til at de ikke vil ta ansvar i Finnmark for de 12 neste årene, skal altså være at Frp hadde samferdselsministeren for 10 år siden, tro det eller ei, sier Bengt Rune Strifeldt oppgitt.