– Feilkobling å fremstille at Rødt ikke ønsket noen fra Alta på topp, koste hva det koste ville

Rødt-topp i Troms og Finnmark tar til motmæle mot at Alta ble skviset i nominasjonen.

Rødt og Britt Søvik i Alta Rødt og Jens Ingvald Olsen på stand i Alta, begge fastholder at nominasjonsprosessen har vært redelig og at Alta ikke er skviset. (denne billedteksten er endret etter først versjon)   Foto: Freddy Larsen

New Articles

Samtidig går lederen i Rødt i Troms, Jens Ingvald Olsen, ut og tar kraftig til motmæle mot de som framstiller det som at Rødt Finnmark heller valgte enn politiker som stemmer for en samarbeidsavtale med gruveprosjektet Nussir på topp, enn Altas kandidat. Tor Bjørnar Henriksen fra Alta har full tillit i Nussir-saken i partiet, og en som ville fulgt opp Rødts partiprogram i same- og miljøsaker.

– Det er en fullstendig feilkobling å fremstille det slik at Rødt Finnmark ikke ønsket noen fra Alta på topp, koste hva det koste vil. At SVs Tommy Berg og andre, eventuelt Altaposten, vil fremstille det slik, har ikke rot i virkeligheten, sier Jens Ingvald Olsen til Altaposten.


Rødt skviset Alta-kandidat

Tor Bjørnar Henriksen led samme skjebne som andre partis Alta-kandidater.Jobbes med nytt alternativ for Alta-velgerne:

Ny rød-grønn liste kan ta mandat fra Ap og Sp

Tommy Berg ønsket i front for en rød/grønn Finnmark-liste.


Grei nominasjon

Til Altaposten forteller Olsen at han ikke har detaljkunnskap om nominasjonsmøtet i Rødt Finnmark siden han ikke er medlem der, men har sin base i Troms/Tromsø. Rødt-profilen sier at han heller ikke har deltatt i verken forberedelser eller møter knyttet til nominasjonen.

– Men det jeg vet er at nominasjonskomiteen hadde foreslått Randi Sjølie, Vadsø, som førstekandidat til nominasjonsmøtet som var i november/desember 2020. Tor Bjørnar Henriksen var ikke innstilt som kandidat. Lokallaget i Alta hadde imidlertid foreslått Henriksen. Ut fra det som sies fra de som deltok på nominasjonsmøtet var det ikke noen dramatikk rundt valget, og det ble valgt kandidater fra Alta på 3. og 5.plass. Det har heller ikke vært noen negative reaksjoner verken fra Henriksen eller lokallaget i Alta etter nominasjonsmøtet, tvert imot, konstaterer Jens Ingvald.


Bråket i SV: Lokallagene har fått munnkurv av fylkeslederen

Fylkeslederen: – Eg ber likevel om at bekymringar og kritikk av møtet og anna handtering frå partiet si side blir kanalisert direkte til fylkeslaget, og ikkje gjennom det offentlege rom.


Taus lojalitet

Altaposten er imidlertid kjent med at Rødt Alta har reagert sterkt, ikke minst etter at de ble kjent med at toppkandidaten aktivt har stemt for en samarbeidsavtale som er en politisk rød klut for Rødt. Dette er bekreftet fra flere av de vi har vært i kontakt med, men ingen i Rødt Alta er villig til å stå fram, men sier de velger å være lojal mot partiprosessen.

SVs gruppeleder på fylkestinget, Tommy Berg, har imidlertid klart sagt fra at Rødt ikke er til å stole på når partiet har en frontkandidat som aktivt stemmer for at hjemkommunen skal ha samarbeidsavtale med gruveselskapet om utbyggingen i Kvalsund.Bakgrunn for Nussir-vedtak

Bergs kollega i fylkestinget for Troms og Finnmark fra Rødt viser til at stemmegivningen til toppkandidat Lars Ivar Wæhre i saken om samarbeidsavtalen kan forklares.

– Når det gjelder avtalen mellom Hammerfest kommune og Nussir ASA, så stemte Lars Ivar Wæhre mot avtalen da formannskapet behandla saken. Medlemsmøtet, eller styremøte, gjorde en vurdering av avtalen der flertallet konkluderte med at Rødt skulle stemme for i kommunestyret. De vurderte tydeligvis innholdet i avtalen hadde så store forpliktelser for Nussir ASA, og fordeler for Hammerfest kommune, at de sa ja til avtalen. Sentrale myndigheter har jo allerede gitt Nussir ASA alle nødvendige tillatelser for oppstart av gruvedrifta, forklarer Jens Ingvald.

Han vedgår at det likevel er det mange i, og utafor Rødt, som er uenig i den vurderingen, og at det var feil å stemme ja.

– Det er ingen grunn fortsatt ikke stole på Rødt i samesaker.


Refser Sametinget for forsøk på å hindre milliardavtale: – Forkastelig!

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) reagerer kraftig på metodene Sametinget bruker for å stikke kjepper i hjulene for Nussir.


– Er SV til å stole på?

Han slår imidlertid tilbake mot SV og Tommy Berg, og spør om SV er til å stole på i miljø- og samesak etter deres behandling av samarbeidsavtalen for Troms og Finnmark i fylkestinget. Her forutsettes de at Troms og Finnmark skal ha med en representant i avtalen mellom Nussir og Hammerfest kommune, ifølge Rødt-politikeren. Derfor har hans parti stilt skriftlig spørsmål til fylkesrådet om avtalen, og fått svar.

– Som det framgår av svaret er det preget av dobbeltkommunikasjon, noe som kanskje tilsier at det er strid i fylkesrådspartiene om saken. På den ene siden benekter fylkesråd Karin Eriksen at fylkeskommunen er part i avtalen, men samtidig skriver hun at «TFFK finner det foreløpig nærliggende å takka ja til deltakelse i Samarbeidsgruppen, da etableringen av virksomheten vil kunne ha store regionale ringvirkninger og potensiale til å generer mange lokale arbeidsplasser og oppdrag til lokale og regionale bedrifter. Også innen utdanningsfeltet vil det være behov for dialog og samarbeid, blant annet tilknyttet fagutdanning på ulike felt som det vil kunne bli etterspørsel etter når virksomheten kommer i drift.»

Dette mener Olsen fylkesråden legitimerer med blant annet å vise til fylkesrådets politiske plattform.

– Dette står i skarp motsetning til det SVs Tommy Berg uttalte til Altaposten torsdag når han kom med skarp kritikk av avtalen og Rødts stemmegiving i kommunestyret i Hammerfest. I avtaleteksten, som ble vedtatt 4.februar, står det eksplisitt at det skal være et samarbeidsråd bestående av Hammerfest kommune, Nussir ASA og Troms og Finnmark fylkeskommune.


Nussir et langt steg nærmere realisering etter milliardkontrakt: – Vi er veldig fornøyde

Nussir-direktør Øystein Rushfeldt er både glad og fornøyd over å ha sikret milliardkontrakt.


Sagt nei til avtale

Tommy Berg gratulerer Jens Ingvald Olsen og Rødt med kreativ bortforklaringer.

– Vi har kjempet en tøff kamp for at fylkeskommunen ikke skulle ha noen samarbeidsavtale med Nussir. Derfor kan heller ikke fylkeskommunen forplikte seg til følge opp noen avtale, fordi vi har ingen. Når Rødt stiller med en toppkandidat som aktivt arbeider for gruveprosjektet og ringvirkningene, betyr det at Rødt ikke er til å stole på i miljø- og samesaker. Den første til å ta avstand fra dette burde være Jens Ingvald som jeg kjenner som en sterk miljøforkjemper, sier Tommy Berg i en kommentar.

  • Gruppeleder for Rødt Alta, Britt Søvik, sier til Altaposten at hun ikke kjenner seg igjen i opprinnelig billedtekst der det stod at Rødt og Britt Søvik i Alta Rødt får ikke støtte hos Jens Ingvald Olsen for at Alta ble skviset da Hammerfest Lars Ivar Wæhre ble toppnominert. Søvik presiserer at Altaposten ikke har vært i kontakt med henne, og at hun ikke verken mener eller har gitt uttrykk for at Rødt Alta er skviset i nominasjonen. Billedteksten er endret i tråd med dette.