Troms og Finnmark får støtte til å lage «fremtidens hurtigbåt»

Troms og Finnmark fylkeskommune får, sammen med Vestland, Trøndelag og Nordland, 55,9 millioner kroner til å utvikle nye, byggeklare design for utslippsfrie hurtigbåter.

Trine Noodt støtter søknaden til Halde Montessorriskole.   Foto: Kita Eilertsen

New Articles

Støtten kommer fra Klimasats sitt hurtigbåtprogram, og ble offentliggjort av Miljødirektoratet fredag. Dette skriver Troms og Finnmark Venstre i en pressemeliding.

– Dette er et veldig spennende prosjekt som vil bidra til at vi kan reise enda mer miljøvennlig her i nord, sier Trine Noodt i Troms og Finnmark Venstre.

Utviklingsprosjekt

Støtten skal gå til designfasen i et større utviklingsprosjekt, og designene skal passe inn i hurtigbåtsamband, blant annet i Troms og Finnmark.
– Framover må båtreisene våre bli utslippsfrie, men med dagens teknologi er ikke det mulig i alle samband. Målet med dette prosjektet, er å finne nye løsninger som kan gjøre det mulig, sier Noodt.

Hun har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) med seg:
– Hurtigbåter er i toppen på høyest utslipp per passasjerkilometer – her er det altså et betydelig potensial for utslippskutt. Derfor støtter regjeringen dette arbeidet gjennom ei særskilt hurtigbåtsatsning, sier han.

Leverandørkrav

På Troms og Finnmark Fylkeskommunes nettsider opplyser fylkeskommunen at de i løpet 2021 vil utlyse en anbudskonkurranse til leverandørindustrien for utviklingen av utslippsfri fartøydesign. Anbudet vil være teknologinøytralt, og det er ikke bestemt hvorvidt framtidens hurtigbåt vil gå på hydrogenkraft eller batteridrift.

– Det jobbes godt med grønn teknologi i hele fylket, blant annet hydrogen i Øst-Finnmark. Uansett valg av teknologi, må leverandørindustrien utvikle nye løsninger som overkommer økonomiske, teknologiske og sikkerhetsmessige hindringer. Leverandørene som blir valgt skal levere forhåndsgodkjenning av byggeklare løsninger for utslippsfrie hurtigbåter, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap) til nettsiden.

Ønsket byggestart

Troms og Finnmark fylkeskommune opplyser videre at de i første omgang ønsker å utvikle et miljøvennlig fartøy som tar ca. 150 passasjerer. Etter hvert som prosjektet skrider fram vil fylkeskommunen vurdere når det vil være mulig å starte bygging, samt hvor båten kan starte med prøvedrift. Foreløpig er det ønsket byggestart i perioden 2024 til 2026.