– Sorggrupper er ikke akkurat noe de fleste har så mye erfaring med

I alle år har Alta kirkelige fellesråd arrangert sorggruppe to ganger i måneden, men i januar ble den avsluttet. Nå har Diakon ved Nordlyskatedralen, Magnhild Nerheim Andersen, tatt initiativet til å starte ny sorggruppe.

Diakon Magnhild Nerheim Andersen mener at å ha en sorggruppe å gå til kan være til stor hjelp for pårør  Foto: Anastasiya Fedotova

New Articles

– Sorggrupper er ikke akkurat noe de fleste har så mye erfaring med, mange lurer på hva det er. Da er det greit å få vite om rammene i forkant så man kan bli trygg på det. Da kan man ta en avgjørelse etter å ha vært på informasjonsmøte og sett hvem andre som er der, forteller Diakonen.

Alta menighet har arrangert sorggrupper før, men Andersen vil ikke si at konseptet blir helt det samme denne gangen.

– Sorggruppen blir jo på en måte ny, men samtidig ikke. I over 20 år har vi hatt et opplegg som vi har kalt for Sorg og Omsorg. Det har vært to flinke frivillige som har stått for det, men nå har de gitt seg etter lang og tro tjeneste, forteller Andersen og tilføyer;

– Sorggruppa i seg selv er ikke noe nytt, men vi kan si at vi starter opp i en ny form, forteller hun smilende.

I planleggingsprosessen

Til tross for at sorggruppen kanskje får en annen tilnærming enn den har hatt før, så tror hun ikke at det kommer til å bli så annerledes.

– Vi er fortsatt litt i planleggingsprosessen når det kommer til nøyaktig hvordan vi skal gjøre det, men det vil så klart se annerledes ut med en prest og diakon istedenfor to helsearbeidere. Vi har ulik kompetanse og tilnærming. Men jeg tror uansett at opplevelsen for de som er med vil bli ganske lik, forteller hun og peker på en ting som hun mener er viktig.

– Det handler om fellesskap; man kan møte sorgen i fellesskap og møte andre som også har opplevd en sorg, som kanskje er lik, eller annerledes en din.

Tror det betyr mye

Andersen mener det kan være til hjelp for pårørende å ha en sorggruppe og gå til, og se at man ikke er alene om sorg.

– Jeg tror det kan bety veldig mye for folk å ha en sorggruppe å gå til. Det å rett og slett bare få et rom som er satt av til sorgen din, og snakke med andre som har opplevd sorg. Sorg er jo på en personlig prosess, forteller hun.

Samtidig understreker hun at sorg kan være veldig vanskelig, og at forskjellige familiemedlemmer håndterer den på forskjellige måter.

– Dersom for eksempel to ektefeller opplever å miste et barn kan de takle det veldig forskjellig, nettopp fordi de er to forskjellige mennesker. Det kan føre til at de kan klandre hverandre og tenke «men hvorfor sørger ikke du som meg?», en person kan ha et behov for å grave seg ned i minner, mens den andre vil gå videre og fortsette med livet, forteller hun.

Møter fagpersoner

Hun tror at fellesskapet, og muligheten til å prate med fagpersoner kan hjelpe.

– Man kan komme til en sorggruppe og se at man har forskjellige måter å sørge på. Det er ikke sånn at din eller min måte er feil, det kan være at begge måtene er riktige. Kanskje man bare trenger innspill til hvordan få til en sunn sorgprosess. Det kan være til hjelp å møte andre som sørger, og å møte oss fagpersoner, avslutter hun.

Informasjonsmøtet arrangeres torsdag 24. september klokken 19:00. Møtet vil være i Kom.Inn! sine lokaler i kjelleren på Nordlyskatedralen.