Grensen går ved 200 deltakere

New Articles

Altaposten har fått en rekke bekymringsmeldinger knyttet til store folkesamlinger i forbindelse med arrangement.

– Den øvre grensen på 200 deltagere er fastsatt i covid-19 forskriften, avklarer kommuneoverlege Peder Halvorsen.

Private selskaper som konfirmasjoner, dåp, bryllup, bursdager og begravelser må også forholde seg til deltakergrensen, mens loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner ikke omfattes av forbudet.

– I Alta har det vært tradisjoner for eksempelvis religiøse storforsamlinger. Hvordan er det med denne type arrangement?

– Vi som lokale helsemyndigheter har ikke anledning til å gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften. Det er heller ikke noe unntak fra reglene for religiøse arrangement. Eksempelvis må gudstjenester og andre kirkelige handlinger arrangeres etter de samme reglene, fastslår Halvorsen.

Arrangøren har ansvaret for å informere deltagerne på arrangementet om smittevernstiltakene, samt ha en oversikt over hvem som er til stede. Oversikten må lagres på en forsvarlig måte i 10 dager for å kunne bistå kommunen med eventuell smittesporing dersom det skulle vise seg at noen som har deltatt på arrangementet tester positivt for covid-19.

Blir ofte spurt om råd

Man trenger ikke å søke om tillatelse fra kommuneoverlegen for å holde et arrangement, men han påpeker at flere velger å ta kontakt.

– Det er ingen godkjenningsordning. Men kommunale helsemyndigheter blir ofte spurt til råds. Men arrangøren er uansett ansvarlig for å innrette arrangementet etter kravene i forskriften.

Dersom en arrangør bryter forskriftene, kan konsekvensene bli store.

– Brudd på bestemmelsene i forskriften kan være straffbart. Men viktigst er at brudd på smittevernreglene i denne sammenhengen kan føre til alvorlige utbrudd av korona, med de konsekvensene som følger med: Mange syke, noen ganger med alvorlig forløp, enda flere i karantene og strengere koronarestriksjoner i lokalsamfunnet, slik vi for eksempel nå ser i Bergen

Etter flere lokale smitteutbrudd har nå Bergen kommune valgt å innskrenke antall deltagere på arrangement, fra 200 ned til 50.

Halvorsen har også en oppfordring til alle.

– Følg smittevernreglene! Det er det beste kortet vi har mot alvorlige utbrudd av Covid-19, avslutter han.