– Dette er katastrofalt for elvas del og farlig for befolkningen

Flere spør seg nå om visse områder langs elva er sikker å bevege seg rundt.
New Articles

Langs Altaelvas bredder er det nå amper stemning når viktige forbygninger er blitt fjernet som hindrer erosjon, og samtidig fungerer som gjemmesteder for elvas yngel. Flere mener det i tillegg er noen områder som nå er farlig å ferdes på langs elva.