Kommunestyret onsdag:

Gikk inn med krisemidler til Aurora kino

...og rådmannen tror tilbakeføring til kommunal drift vil gi redusert økonomisk risiko.

Tommy Berg slo fast på onsdagens kommunestyremøte at Aurora kino må ha krisehjelp, men at det også må vurderes ny selskapsform på sikt.   Foto: Reiulf Grønnevik

New Articles

Gruppeleder for SV i kommunestyret, Tommy Berg, er leder av representantskapet i Aurora kino IKS. Berg har vært tett på prosessene for en framtidig omstrukturering som styret i selskapet nå står ansvarlig for. Berg viste til at kinoene i Aurora-sammenslutningen er stengt, og at det ville ta lang tid etter at korona-krisen var over før kinoene ville få tilgang til filmer fra internasjonal filmindustri. Derfor mente han at det både måtte kortsiktige og langsiktige løsninger på bordet.