– Vi har nok å gjøre

Flere kreative løsninger gjør sitt til at alle som jobber med kommunal kultur, fyller dagene med flere nye arbeidsoppgaver.

Tor Helge Reinsnes Moen sier ingen ansatte i kultursektoren vil bli permittert. – Vi finner nye oppgaver som må løses, så her blir ingen permittert, sier han.   Foto: Reiulf Grønnevik

New Articles

Alta kommunes kultursektor har 60 ansatte i stort og smått på lønningslista. I dagene og ukene som kommer vil de ulike institusjonene som biblioteket, kultursalen og kulturskolen bli satt til å løse oppgaver de vanligvis ikke jobber med.

Mye forfallent arbeid

– Blant disse 60 ansatte, er Nordlysbadet med sine 10 ansatte medregnet, ettersom den ligger under kulturenheten, sier kulturleder Tor Helge Reinses Moen.

– Ettersom det meste er stengt ned, hva jobber de ansatte med?

– De som er kjernearbeiderne på Nordlysbadet, jobber med å passe på anlegget som hele tiden har behov for ettersyn. De øvrige ansatte er satt til å jobbe med vedlikehold og forfallent arbeid. Det skjer fra denne uka.

– Er det ingen ansatte som kan bli eller blir permittert?

– Nei, vi permitterer ingen, uansett sektor. Vi finner hele tiden nye oppgaver som må løses og kanskje må flere inn å støtte helsesektoren.

Tilbyr eventyr på nett

Biblioteket er som Nordlysbadet stengt grunnet smittefare, og Reinsnes Moen sier nedstengingen har gjort sitt til flere nye kreative tanker og ideer.

– Bibliotekarene jobber faktisk hele tiden. De har blant annet startet en nettkanal på sin egen hjemmeside som de har eventyrstund for barn. Alle på biblioteket jobber også med forfallent arbeid, sier kulturlederen.

– Kan man låne bøker tross at det er stengt?

– Det kan man ikke per nå, men det er noe vi vil se på om er mulig etter hvert.

Undervisning på skype

De ansatte i kulturskolen jobber også fulle dager. De tilbyr nå sine undervisningstimer via nett.

– Brorparten av timene med undervisning foregår nå via skype. Lærerne har vært kreative og tilbakemeldingene er at dette fungerer veldig bra. Denne uken skal også danseelevene få tilbud om undervisning via skypa, så kulturskolen jobber godt med å løse sine oppgaver, sier Reinsnes Moen.

– Kultursalen, er den stengt ned?

– Ja, og de ansatte der jobber med forfallent arbeid. Det er kun to som jobber i kultursalen og dagene går med til vedlikehold av utstyr.

Altas kulturleder påpeker at i tiden kommer så vil de helt sikkert jobbe fram nye løsninger og ideer.

– I slike stunder som dette så kommer det fram mye bra i folk og vi får stadig inn nye gode ideer om hvordan vi må og burde løse våre oppgaver, avrunder han.