Full krig om krisemidlene til reindrifta

– Jeg har ikke sett snurten til krisemidlene og lurer på hvor de har tatt veien

Fordelinga av krisemillionene til reindrifta skaper splid innad i næringa

Mahtte Niillas Gaup stoler ikke på at distriktsleder Aslak J. Eira fordeler krisemidlene rettferdig. Aslak J. Eira parerer med at distriktet ikke har fått utbetalt en krone foreløpig  Foto: Privat

New Articles

«Når krybba er tom bites hestene» heter det i ordtaket, og det kan se ut som om det er det som nå rammer den hardt prøvede reindriftsnæringa hvor beskyldningene nå hagler reineiere mellom.