Fylkets bedrifter sliter med å få tak i de rette folkene. Det kan få alvorlige konsekvenser

Finnmarksbedriftene melder om store vansker vansker med å fylle ledige stillinger med kompetent arbeidskraft.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Jan Haas / NTB scanpix

New Articles

Det er Kompetanse Norge som gjennom sin årlige spørreundersøkelse rettet mot norske bedrifter og virksomheter kan opplyse at bedrifter i Finnmark melder om et særlig stort udekket kompetansebehov. 18 prosent av de spurte virksomhetene i det geografiske området Finnmark svarer at de i stor grad har et udekket kompetansebehov, langt foran Østfold (13 pst) og Vest-Agder (13 pst) som følger på de to neste plassene.