Politikerne droppet den grønne linje og ga Alta IF lov å bygge 50 boliger i idrettsparken

Alta IF er allerede i gang med planleggingen av boenheter på den gamle kunstgressbanen på Aronnes.

I området der den gamle kunstgressbanen i dag ligger skal Alta IF i samarbeid med partnere bygge 50 boliger..   Foto: Alta IF

New Articles

Planlegger og utreder hos Alta IF, Per Hindenes, er i startgropa med å sende ut anbud for å lage en reguleringsplan for området, der den eldste kunstgressbanen på Alta Idrettspark ligger. Han forteller at Alta IF ikke har noe tid å miste, og vil ha realisert Altaparken så raskt som mulig.