– Dette har vært en suksess

Barnevernsinstitusjonen i Bukta får tommelen opp.
New Articles

I forbindelse med at Alta kommune overtok ansvaret for barnevernet, ble det i 2017 etablert en kommunal barnevernsinstitusjon i Bukta, med 12 ansatte.