– Er ulovlig å være til hinder

Statens vegvesen vil ikke gripe inn mot parkering på flyplass-veien.

Fram til dette skiltet fylles det opp med biler når de siste flyene kommer om kvelden.  Foto: Reiulf Grønnevik

New Articles

Trafikant Marianne Edvardsen var sterkt kritisk til parkeringskulturen langs veien fra rundkjøringa på E6 og inn til Alta lufthavn (Altaveien og riksvei 881) og fikk senere medhold fra lufthavnsjef Charles Kristiansen.

Han mener det skaper livsfarlige situasjoner og har anmodet Statens vegvesen om å skilte veien som ulovlig, men får ikke gehør hos Statens vegvesen.

– At folk velger å parkere langs veien for å slippe å betale parkering er ikke ulovlig, fastholder seniorrådgiver i Statens vegvesen, Kristian Øvernes.


– Parkerer som sauer på veien til flyplassen

– Skaper livsfarlige situasjoner.


Han viser imidlertid til grunnregelen i vegtrafikkloven som gjelder for all veitrafikk, paragraf 3, som sier at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».
De to viktigste målsettingene med trafikklovgivningen er trafikksikkerhet samt effektiv og smidig trafikkavvikling.

Kristian Øvernes i Statens Vegvesen fastslår at man må ta hensyn, selv om det er lovlig å parkere på veien inn til flyplassen.  Foto: Arkivfoto: Jarle Mjøen

Bred nok, men...

Øvernes sier veien inn til flyplassen i utgangspunktet skal være bred nok til at trafikken kan gå i begge retninger, selv om det står biler parkert langs veien. I vinterhalvåret kan høye brøyteskavler likevel være til hinder.
– Om du velger å parkere slik at du er til hinder for andre, er det ulovlig, sier Øvernes.
– Den enkelte må selv vurdere om de er til hinder, er du det, kan du ikke parkere langs veien.

Statens vegvesen vil derfor ikke sette inn noen tiltak langs veien for å hindre parkering.
– Jeg tror dette er mer et framkommelighetsproblem, enn et trafikksikkerhetsproblem, sier Øvernes.

Klager ikke

Ambulansen frakter pasienter til ambulanseflyet på Alta lufthavn. Leder av ambulansestasjonen i Alta, Knut Arne Moe, kan ikke komme på hendelser hvor parkering langs veien har vært et problem for ambulansen.
– Jeg ikke hørt at sjåførene klager på dette. De kameraene står egentlig før vi svinger inn når vi kjører pasientene til ambulanseflyene, forklarer han.
– Det er selvfølgelig mulig at enkelte sjåfører kan irritere seg over denne parkeringa, sier Moe.