Ap trumfer gjennom utbyggingen av hall ved Elvebakken skole

Rådmannen sier det ikke er penger til bygge hallen, men Ap sier ja til investering på 100 millioner kroner.

BLIR REALISERT: Ap går for å realisere hallen på Elvebakken til 100 millioner kroner til tross for sterke advarsler fra rådmannen.  Foto: Skisse Elvebakken bygdelag

New Articles

Budsjettframlegget til rådmann Bjørn-Atle Hansen for 2020 og økonomiplanen fram til 2023 er en oppskrift på å skaffe penger til å holde Alta kommune flytende økonomisk. Ett av hans grep er å kutte investeringer til Elvebakken-hallen, som sommeren 2019 ble vedtatt igangsatt med en stemmes overvekt i kommunestyret. Hallen har en anslått kostnad på over 100 millioner kroner, og det ble i 2019-budsjettet satt av 92 millioner kroner. Denne budsjettposten har Hansen satt en svart strek over i sitt forslag til 2020-budsjett.