Feirer 60 år og gir gave:

Vil gi 100.000 kr til de som ikke har det så godt

60-årsjubilant på jakt etter verdig gavemottaker.

GIR: Jubilanten fikk gaver på 60 årsdagen, men daglig leder Halvdan Heggheim presenterte også under markeringen at bedriften gir 100.000 kroner i en jubileumsgave til lokalsamfunnet. Den skal gå til en organisasjon/forening som driver med veldedighet i lokalsamfunnet. (Foto: Jarle Mjøen)  Foto: Jarl Mjøen

New Articles

I bedriftsgrunnlegger Harald Nilsens ånd feirer bedriften han startet for 60 år tilbake sitt jubileum med å vise solidaritet med lokalsamfunnet. Kulturen som Harald Nilsen (1917-1992), selv fagforeningsmann og i sin ungdom også erklært kommunist, bokstavelig talt hamret inn i bedriften ved selv å være et eksempel, var at det skulle være liten avstand mellom «arbeiderne på gulvet» og direktøren. I tillegg skulle kvaliteten på utført arbeid være bedriftens merkevare.

– HN har vært gjennom mange gode år og har i anledning av jubileet lyst å gi noe ekstra tilbake til Alta-samfunnet, og da spesielt til de som ikke har det så godt, sa daglig leder i entreprenør Harald Nilsen AS, Halvdan Heggheim under jubileumsmarkeringen fredag.


Seks tiår i byggebransjen

Finnmarks eldste bygnings-entreprenør ser tilbake på 60 år med opp- og nedturer.


Jubileumsgaven

Under markeringen av at bedriften nærmest på dagen er 60 år denne høsten, var et par hundre gjester invitert til feiring. Det ble en jubileumsfest med en historisk reise tilbake i tid, gått opp av styreleder og tidligere daglig leder Rolf Erik Suhr. I tillegg ble det under innledingen til festen presentert en rekke nyheter om bedriften, og ikke minst lansert en jubileumsgave.

– I anledning 60 års jubileet vil Harald Nilsen AS donere kr 100.000 til en eller flere organisasjoner/foreninger som arbeider innenfor veldedighet i Altasamfunnet. Organisasjonen, eller organisasjonene, bør være registrert i Frivillighetsregisteret. Andre organisasjoner/foreninger kan også søke, men må da dokumentere sin virksomhet, fortalte Halvdan da gaven ble lansert.

Søknadsfristen er satt 20. november 2019, og søknadene sendes firmapost@hnas.no.

Gode år

Fra bedriften understrekes det at 100.000 kroner som er satt av til jubileumsgaven, kommer i tillegg til de ordinære rammene på årsbudsjettet som er satt av til sponsing og samarbeidsavtaler. Entreprenør Harald Nilsen AS er godt profilert i Alta-samfunnet, både innen idrett og kultur gjennom omfattende sponsing. Jubileumsgaven er imidlertid noe ekstra, tenkt å finne veien til «de mindre vellykkede, de som ikke har det så bra», er forklaringen fra bedriftsledelsen.

En oversikt som ble lagt fram viser at bedriften med sine 70 ansatte er en svært viktig bidragsyter i lokalsamfunnet. DnB har regnet på bedriftens samfunnsbidrag. Hele 62,7 millioner kroner ble i 2018 tilført samfunnet gjennom skatter, avgifter, bidrag gjennom ansatte og kjøp av varer og tjenester. Bedriften er en av de største enkeltbidragsyterne i Alta-samfunnet.

Entreprenørbedriften har bygd seg opp til å bli en av de største i landsdelen. Omsetningstallene viser at siden 2010 har bedriften økt fra 100 til 250 millioner kroner i 2018.

– Vi vil nok også i 2019 passere en omsetning på 200 millioner kroner, bekrefter Heggheim.

Deler med ansatte

I 2009 ble det forhandlet fram en avtale om overskuddsdeling mellom bedrift og ansatte. I avtalen heter det at 20 prosent av netto driftsoverskudd skal tilbakeføres ansatte som bonus. Det har gjort at ansatte i løpet av de ti siste årene har fått 20 millioner kroner i bonus. I løpt av samme periode har overskuddet vært mellom seks og 12 prosent av omsetning.

– Hvordan ser utsiktene ut for den nære framtid?

– Det ser ut til å bli en aktivitetsnedgang lokalt de nærmeste årene. Vi har for å møte dette utvidet vårt markedsområde til hele det nye storfylket Troms og Finnmark, mot at vi tidligere har konsentrert oss om Finnmark og Nord-Troms. For 2020 har vi gode ordrereserver, men vil ikke konkretisere det nærmere enn at ordrereserven fortjener betegnelsen tilfredsstillende.

Ny logo og justert navn

Harald Nilsen Entreprenørforetning AS er blitt til Entreprenør Harald Nilsen AS.

Slik ser den nye logoen til Entreprenør Harald Nilsen AS ut, vist på storskjerm under jubileumsfesten sist fredag.  Foto: Jarle Mjøen

Bedriftsedelsen forteller at det har vært en lang prosess, og at det slett ikke har vært enkel å vrake en innarbeidet logo til fordel for en ny.

– Vi hadde vel syv ulike alternativ å velge mellom, men til slutt, etter mye tenking og vurdering, falt vi ned på en logo som vi tror vil fungere veldig bra oss. Når det gjelder navnet var det egentlig aldri aktuelt å gå over til noe helt nytt. Vi ønsket å beholde Harald Nilsen som en del av firmanavnet, men har gjort en justering, sier styreleder Rolf Erik Suhr og daglig leder Halvdan Heggheim.

– Hvem har laget logoen?

– Det er Kreativ industri og Árvu som har bistått i dette arbeidet.

– Hvor store kostnader ligger det i omprofileringen?

– Omprofilering og merkevarebygging er en krevende og relativ dyr prosess, men vi har kombinert det med vår 60 års markering. I og med at vi verken jubileer eller endrer merkevare så ofte, så er det verdt det, sier Suhr og Heggheim.