Grafikk: Så mye betalte vi i skatt

New Articles

I oversikten over ser du hvor mye skatt som totalt ble betalt inn av folk i de forskjellige kommunene i Norge. Ved å klikke deg rundt på kartet eller skrive inn kommunenavnet finner du oversikten over hvor mye kommunens innbyggere betalte til fellesskapet.

For Altas del skattet hver person i gjennomsnitt 100 702 kroner.