10,5 millioner til kvensk språk og kultur

Bengt Rune Strifeldt (Frp) er glad for at kvensk språk og kultur tilgodeses med 10,5 millioner kroner.  Foto: Vidar Kristensen

New Articles

Gjennom statsbudsjettet foreslår regjeringen å bevilge 10,5 millioner kroner til styrking av kvensk språk og kultur, fremgår det av fylkesoversikten til statsbudsjettet for Troms og Finnmark.

Fra 2020 foreslås det at Troms og Finnmark fylkeskommune får ansvaret for å forvalte tilskuddsordningen.

– Dette er en sak som ligger mitt hjerte nær. Jeg har mange ganger blitt oppgitt når det sies at Norge er tuftet på to folk, jeg mener vi er tuftet på tre. Ikke minst i Finnmark er det mange områder med stort innslag av kvensk i befolkningen, sier stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp).