Valget: Resultatet for Loppa kommune

Fra klokken 21.00 begynner de første resultatene fra kommune- og fylkestingsvalget å komme inn. Vi har samlet kommunene i Altapostens dekningsområde samt selvfølgelig fylkestingsvalget i lista under.

Åpner du lenkene før klokka 21 vil du bare få en tom oversikt - først fra 21 vil det komme inn informasjon på nettsidene da det er ulovlig å publisere prognoser og meningsmålinger på valgdagen, før klokka 21.00.

Den første prognosen du vil finne er for hele landet. Fylkeslista er ventet å oppdateres fortløpende, mens kommunene kommer inn etter hvert som resultatene fra opptellingene begynner å komme inn.

NTB, som utarbeider oversiktene, opplyser at det på grunn av kommunereformen vil være noe begrensede muligheter for å få opp historikk for enkelte sammenslåtte kommuner.

Her finner du hele landet akkumulert (fylkesprognoser)

Her finner du Troms og Finnmark

Her finner du Alta kommune

Her finner du Kautokeino kommune

Her finner du Loppa kommune