Røde Kors snakket med folk på Kvenvikmoen

Hjelpekorpset tok for seg psykososial førstehjelp ulykkesdagen.

Alta Røde Kors hjelpekorps  Foto: Arkivfoto: Vemund Sveen Finstad

New Articles

– Jobben vår var å snakke med folk. Alle bar preg av det som hadde skjedd og det var en trykket stemning. Det var mange som hadde behov for å prate, sier Paul Harald Roland i Alta Røde Kors Hjelpekorps.