– Alle kan komme med innspill eller ideer

Altaværingene skal få bestemme hva som skal med i den nye planen for vern av kulturminner.

– BLI MED Å DEFINERER KULTURMINNER: Ole David Østli og Tor Helge Reinsnes Moen inviterer alle til kulturminneworkshop på biblioteket på onsdag.   Foto: Reiulf Grønnevik

New Articles

Alta kommune arbeider med en plan for vern av nyere kulturminner. Nå inviteres altaværingene til et folkemøte/workshop som skal bidra til å identifisere hvilke kulturminner som er viktige å ta vare på.