– Vi vil ta vare på avfallet sjøl

– Plast/mikroplast gir store utfordringer i samfunnet i dag. Dette må det tas tak i, skriver tre av Nordkalottfolkets listekandidater.

Kjetil Romsdal (t.v) og  Ronny Andre Lyngmo.  Foto: Pressefoto

New Articles

Nordkalottfolket mener at vi som bor her i nord i mye større grad må ta ansvar for eget avfall og miljø. I dag transporteres mye av søpla vår ut til store forbrenningsanlegg og materialgjenvinningsanlegg i Europa.

Nordkalottfolket vil jobbe for å få politiske vedtak i nord der vi selv tar ansvar for det avfallet vi produserer. Det kan gi regional verdiskapning på sikt og også flere arbeidsplasser. Men vi mangler fortsatt noe kunnskap for å kunne utnytte dette fullt ut lokalt eller regionalt.

Nordkalottfolket vil derfor fremme krav om midler til forskning på småskala-anlegg innenfor avfallsbehandling. Vi ønsker en utvikling der vi får lokal utnyttelse av ressursene i avfallet.


I dag kildesorterer vi søpla vår og sender blant annet plast ut av landet i store mengder. Vi vet også at tonnevis av plast sendes videre fra Europa og ut i den store verden, uten at vi har kontroll på hvor det ender opp. Gjennom dette overfører vi problemet til andre. De fleste har nå hørt om de enorme søppelflakene ute i havet.

Det mener vi i Nordkalottfolket er en dårlig løsning og ansvarsfraskrivelse. Plast/mikroplast gir store utfordringer i samfunnet i dag. Dette må det tas tak i. Som et ansvarlig parti i nord, der miljø er viktig, vil Nordkalottfolket fremme forslag om endringer innen avfallshåndteringen.


Nordkalottfolket vil at kildesortering samordnes i landsdelen, og begrenses til følgende fraksjoner: matavfall, bølgepapp, glass/metall og restavfall. Av dette skal restavfallet gå til energigjenvinning i landsdelen. Mindre energigjenvinningsanlegg finnes, og disse må videreutvikles og tilpasses vårt formål. Matavfallet bør også kunne behandles lokalt, her er kompostering og biogass nøkkelord.

Nordkalottfolket skal jobbe for å få små forbrenningsanlegg i strategiske områder, der anleggene dimensjoneres for å kunne ta imot avfall fra det området det er tenkt å betjene. Anleggene må plasseres der det er mulig å utnytte energien til fjernvarme eller lignende. Det må settes av midler til forskning for å også kunne utnytte CO2 fra forbrenningsanleggene. CO2 er en «ressurs», som blant annet kan benyttes indirekte i matproduksjon, som tilførsel til drivhus og til produksjon av dyr- og fiskefór.


Vi må ha visjoner for hver region.

Nordkalottfolket vil ta ansvar for det vi selv produserer av avfall i nord. Det er bare rett og rimelig, og slik bør det være for hver region i Norge. Vi må ta et offentlig ansvar på vegne av hele befolkningen. Avfallet skal ikke sendes ut av landet, etter hvert heller ikke ut av vår region. Miljøet i byer, bygder, fjell, vidde og hav har vi alle ett ansvaret for å bevare for kommende generasjoner. Da må vi starte nå. Vi har ingen tid å miste. Nordkalottfolket tar ansvar i nord. Satser på bærekraftig utvikling av regionen der vi nyttiggjør oss av ressursene i avfallet vi produserer.

Kjetil Romsdal (Alta), Magne Ek (Alta) og Ronny Andre Lyngmo (Tromsø)

Listekandidater Nordkalottfolket