- Alle kan kjenne behovet for å snakke med noen

Kartlegger behov for samisk krisetjeneste.

HJELPER GJERNE TIL: Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen vil at det ikke skal være noen språklige hindringer i livsviktige situasjoner.  Foto: KENNETH HÆTTA

New Articles

Kirkens SOS sin døgnåpne krisetjeneste er viktig for mennesker som er i en vanskelig situasjon og der man behøver noen å snakke med.

Tjenesten betegnes også som et selvmordsforebyggende tiltak. I dag er det kun mulighet å snakke på norsk via tjenesten. Sametingsrådet støtter nå Kirkens SOS Nord-Hålogaland med 330.000 kroner for å kartlegge om man skal tilby krisetjeneste også på samisk.

Avgjørende

– For veldig mange er slike telefoner livsviktige i avgjørende situasjoner, det kan være alt fra hjelp til å håndtere visse situasjoner, til å bare ha en samtalepartner. Vi ønsker at det skal finnes et slikt tilbud, og at det ikke skal være noen språklige hindringer til stede for å kunne benytte seg av slike tjenester. Derfor er vi veldig glade for å få lov til å være med og bidra til det arbeidet Kirkens SOS gjør, slik at man får kartlagt hvordan dette skal organiseres og utføres i praksis, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen til Altaposten.

Snakke sitt eget språk

Sametinget ser at det er viktig at tjenester av denne typen også er tilgjengelig for samiske brukere når de har behov for det. For samisktalende vil det være lettere å henvende seg på samisk til hjelpeapparatet, enten det er offentlig eller privat tjenesteyter. Spesielt viktig kan det være i en krisesituasjon.

- Alle kan oppleve å komme i en situasjon hvor behovet for å snakke med noen, å ha noen som lytter til deg, er nødvendig. Da er det viktig at vi kan snakke vårt eget språk, og vite at du blir forstått, sier sametingsråden.