Elektrofag fortsatt like populært

2.878 søkere har fått tilbud om plass på videregående skole i Finnmark gjennom førsteinntaket.

FLEST SØKERE: Helse- og oppvekst, Teknikk- og industriell produksjon, Elektrofag og Studiespesialisering er fortsatt de mest populære fagene i fylket.  Foto: TOM SKOGLUND

New Articles

Av disse har 2.649 fått tilbud i de fylkeskommunale videregående skolene, og 223 på de statlige samiske videregående skolene, melder Finnmark fylkeskommune.

Av alle som har fått tilbud om skoleplass, har rundt 85 prosent kommet inn på sitt førsteønske.

Erfaringsmessig øker denne andelen etter at andreinntaket er klart.Noen ungdomsrettssøkere står fortsatt uten tilbud ved første inntak, men alle er garantert et tilbud før høstens skolestart.

På Alta videregående skole er det så langt tatt inn 927 elever, med 206 på venteliste. De mest populære linjene på skolen er fortsatt Helse- og oppvekst, Teknikk- og industriell produksjon, Elektrofag, Bygg- og anleggsteknikk og selvsagt Studiespesialisering.

Fristen for å svare på tilbudet er 15. juli.