– Kraftverket hadde gitt store negative konsekvenser

Olje- og energidepartementet opprettholder NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Hamnaelva kraftverk.

AVSLAG: Her ønsket Finnmark kraft at kraftverket skulle ligge.  Foto: Ecofact

New Articles

Det opplyser regjeringen på sine nettsider.

– Departementet mener at Hamnaelva kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap, reindrift og andre interesser, sett opp mot det relativt begrensede bidraget til ny fornybar energiproduksjon og andre fordeler, heter det.

Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 4,0 GWh.

I den opprinnelige søknaden fra Finnmark kraftlag heter det at de ønsker å å utnytte vannfallet i Hamnaelva i Loppa Kommune. Anlegget var tenkt med dam og inntak med en reguleringsmulighet på fem meter, der vannet ledes videre i en nedgravd rørgate ned til kraftstasjonen.