– Tvang er ingen løsning

Høyre-uenighet om veien videre mot sammenslåtte kommuner.

Tvang er ingen løsning, mener gruppeleder Marianne Haukland i Alta Høyre.  Foto: Jarle Mjøen

New Articles

Loppas ordfører Steinar Halvorsen (H) uttrykte nylig skuffelse over at Loppa ikke ble sammenslått med Alta ved tvang. Han kalte det galskap for Loppa å stå alene, med de utfordringer dette vil gi for tjenestetilbudet i kommunen. Halvorsens uttalelser har vakt reaksjoner i Alta Høyre. Tvang er ikke løsningen, mener gruppeleder Marianne Haukland.

Fakturakommune

Haukland peker på at regelen om tvangssammenslåing kun gjelder for de kommunene hvor en kommune hindret frivilling sammenslåing mellom to kommuner. Hun håper nå fortsatt på en frivillig prosess med Loppa Kommune, som hun sier kan ende opp som fakturakommune i Altafjorden. Hun forklarer at en fakturakommune er en kommune som kjøper tjenester de selv er lovpålagt å gi fra andre kommuner. Dette fordi de ikke kan levere disse tjenestene selv, og dermed vil ifølge Haukland den demokratiske kontrollen sitte hos nabokommunen og hos rådmannen.

Samme krav

– I verste konsekvens vil det i fremtiden bli vanskeligere å styre i Loppa kommune. Kravet til tjenesteleveranse mot innbyggerne er den samme i Loppa som i Alta. Og de tjenestene som Loppa ikke kan levere må de kjøpe hos nabokommunen. Dermed vil kvaliteten i de tjenestene som innbyggerne mottar i Loppa ligge i hendene på Rådmannen i Alta. Helt utenfor demokratisk kontroll, sier hun.

Bør snu

– Vi håper innbyggerne og kommunestyret i Loppa tenker seg om en gang til og snur i denne saken. Høyre mener at Steinar Halvorsen og Monica Nielsen og representanter fra kommunestyrene bør sette seg sammen på nytt, for å lage en ny intensjonsavtale som de kan levere til innbyggerne og kommunestyret, sier Haukland.