Fakta om Bruer-saken

Bjørnar Bruer og hans tidligere arbeidsgiver Alta videregående skole / Finnmark fylkeskommune møttes i to rettsrunder. Bruer vant i begge instanser.  Foto: Tom Skoglund

New Articles

I kjølvannet av at daværende leder ved elevboligene i Alta Bjørnar Bruer ble oppsagt 26. januar 2015 og avskjediget fra sin stilling ei uke senere 4. februar, gikk Bruer til sak mot sin tidligere arbeidsgiver, Alta videregående skole / Finnmark fylkeskommune.

Han hevdet seg usaklig oppsagt og avskjediget, og krevde jobben tilbake samt både oppreisning og erstatning.

Alta tingrett avsa dom i saken 5. februar 2016. Den var knusende, i favør av Bruer.

Finnmark fylkeskommune anket saken. 18. oktober startet ankebehandlingen i Hålogaland lagmannsrett.

Også lagmannsretten ga Bruer medhold på alle punkter. Han ble tilkjent 130.000 kroner i oppreisning og 970.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste – til sammen 1,1 millioner kroner. I tillegg ble det bestemt at Bruer skulle få jobben sin tilbake.

Utgiftetene til Finnmark fylkeskommune i sakens anledning endte på drøyt 5,5 millioner kroner.

Bakgrunnen

I 2012 kom det til gnisninger mellom Bjørnar Bruer og ledelsen ved Alta videregående skole, særlig rektor Inger Persen og administrasjons- og personalansvarlig Ann Kristin Strøm, som også fungerte som assisterende rektor.

Gnisningene eskalerte til tidvis åpne konflikter, som følge av en rekke forskjellige forhold – som partene er uenige om. Mailkorrespondanse og møtereferater vitner om et stadig forverret samarbeidsklima mellom Bruer og duoen Persen/Strøm.

I lengre perioder i 2014 var Bruer sykemeldt, etter eget utsagn grunnet det psykososiale arbeidsmiljøet og de store samarbeidsproblemene med ledelsen.

Høsten 2014 fikk Bruer en advarsel, og første dag etter juleferien, 5. januar 2015, kom forhåndsvarselet om oppsigelse. Her ble Bruer også varslet om at fylkeskommunen ville anmelde det de mente var økonomisk utroskap (korrupsjon).

Etter at oppsigelsen ble levert Bruer 26. januar mottok fylkeskommunen svar fra politiet på anmeldelsen – et standardskriv som bekreftet at forholdet var anmeldt og ville etterforskes som grovt økonomisk utroskap. Dette ble feiltolket som at politiet mente saken var mer alvorlig enn hva fylkeskommunen hadde avdekket. Anmeldelsen ble lagt til grunn for å «oppgradere» oppsigelsen til en avskjed.

Til sammen ble Bruer anmeldt fem ganger av sin arbeidsgiver. De fem anmeldelsene var grunnløse, konstaterer både tingretten og lagmannsretten.

Etterspillet

Som følge av de to nederlagene nedsatte fylkesrådmann Øystein Ruud en evalueringsgruppe, bestående av seks ledere og mellomledere, samt to tillitsvalgte fra henholdsvis Utdanningsforobundet og Parat. Utdanningsforbundet bestemte seg imidlertid for å trekke seg fra arbeidet da det ble kjent at lederen for gruppa – fylkesrådmannens høyre hånd – hadde underskrevet minst en av anmeldelsene mot Bruer.

Fylkesutvalget avgjorde i et møte i februar 2017 å bestille en forvaltningsrevisjon ved Alta vgs, i tillegg til å instruere gjennomføringen av en prosess som skal ta for seg personalhåndteringen i hele fylkeskommunen. Avgjørelsen ble kritisert for å være «for lite, for sent».

I etterkant av dommen har fylkesrådmann og fylkesordfører skrevet en beklagelse til Bruer på vegne av Finnmark fylkeskommune.