Altaposten har gjennom tirsdagen forsøkt å få kommentar fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD), hva angår saken der en småbarnsmor fra Ghana og hennes to barn ble vekket opp midt på natta og fjernet fra sitt hjem i Alta før helga.

Saken har vekket sterke reaksjoner blant våre lesere. Særlig det at familien ble hentet midt på natta har fått mange til å reagere.

Flere politikere, deriblant SVs nestleder og SVs fylkesleder i Finnmark, har vært ute med kritikk mot justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). Altaposten var to ganger i kontakt med kommunikasjonsavdelingen til JD tirsdag formiddag for en kommentar til utsagnene og til selve utkastelsessaken. Vi fikk da til svar at det ikke var ønskelig å gi noen kommentar til saken. Dette til tross for at vi la fram deler av kritikken mot Anundsen.

Noe senere får vi imidlertid en mail fra kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i JD:

– Vi kommenterer normalt ikke enkeltsaker. I dette tilfellet er det naturlig at Altaposten tar kontakt med politimesteren i det aktuelle politidistriktet og får hans uttalelse på hvilke politifaglige vurderinger som ligger til grunn for håndteringen i denne enkeltsaken. Dersom Altaposten ønsker ytterligere uttalelser om vurderinger som gjøres i Politiets Utlendingsenhet (PU), er det naturlig å ta dette med ledelsen ved Politiets Utlendingsenhet. Skulle heller ikke det være tilstrekkelig for Altaposten, anbefaler vi at dere tar kontakt med Politidirektoratet som er PUs overordnede organ.

Altaposten har vært i kontakt med Politiets utlendingenhet, som sier de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen Altaposten har videreformidlet.