– Det var en politikvinne og tre politimenn, sier kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad hos Politiets utlendingsenhet. Hun sier videre at hennes etat ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen Altaposten har gitt av hvordan deres ansatte skal ha gått frem.

– Men vi har forståelse for at familier som blir uttransportert opplever dette som en vanskelig situasjon å være i. Politiets utlendingsenhet er opptatt av at alle uttransporter skal foregå på en human og verdig måte, sier Hafstad og utdyper:

– I alle saker som omfatter barn og barnefamilier sørger vi for at det er med både kvinnelige og mannlige ansatte, og vi strekker oss langt for å gi forutsigbarhet og ta hensyn til de som skal ut gjennom hele reisen.

– Forstår at mange opplever det som traumatisk

– Må dette skje om natten? Burde ikke natten være en tid der barn skal kunne sove trygt, uten å bli vekket av noen som vil fjerne dem fra hjemmet sitt?

– Vi har forståelse for at mange opplever det som traumatisk, sier Hafstad, som sier at grunnen til at asylsøkere med endelig avslag blir hentet om natten eller tidlig morgen dels handler om flyforbindelser.

–  Det er viktig for oss å forsøke å unngå at barnefamilier må oppholde seg unødvendig lenge på Politiets utlendingsinternat eller i arrest i politidistriktene. Flere av våre uttransporter er til land langt unna, hvor flyreisen naturligvis strekker seg over flere timer. Da er det ofte mest hensiktsmessig for familien at vi tar et tidlig fly slik at reisen ikke blir lenger enn nødvendig. Skal man ta et innenlandsfly til Gardermoen først, ønsker vi ofte å bruke direktefly og må blant annet tilpasse pågripelsen etter flyavgangene

– For mange som oppholder seg ulovlig i Norge er ønsket om å få bli stort, men det er politiets oppgave å uttransportere de som ikke reiser når de får endelig avslag på asylsøkanden, sier Hafstad som på generelt grunnlag sier at alle som får endelig avslag på asylsøknaden sin plikter å reise fra Norge på egen hånd innen en gitt frist.

– Det finnes flere gode støtteordninger for dette. Utlendingsdirektoratet i samarbeid med International Organization for Migration har ansvaret for slik assistert retur. Personer eller familier som ikke reiser hjem på egen hånd vet at politiet vil pågripe dem før eller siden uten forvarsel.Retur med politiet er siste utvei, men vi sørger for at det blir en sikker og verdig hjemreise.

Hafstad påpeker at det beste for alle parter er at man reiser hjem på egen hånd.

– Da får man også god anledning til å ta farvel med venner og planlegge sin egen utreise. Når politiet likevel må tvangsreturnere, vurderer vi ved hver enkelt pågripelse hvor og når det er mest skånsomt å pågripe f.eks. en barnefamilie. Derfor vil vi å unngå å pågripe barn i barnehage, skole, på fritidsaktiviteter. Vi tilrettelegger så langt som mulig for at personer som skal reise får god tid til å pakke tingene sine og ordne andre praktiske forhold som å ringe familie i hjemlandet, veksle penger osv.

– Fire inne, to utenfor

Marianne Svaler sier til Altaposten at hun har dobbelsjekket med de som var tilstede i huset natt til lørdag.

– De sier at det var en kvinne og tre menn inne i huset, alle bar politiskilt. Utenfor huset var det to personer som holdt vakt. Om disse hadde politiskilt vet ikke de som var i huset. Det er på det rene at det var tre menn som bar kvinnen ut, og at barna ble holdt igjen inne i huset hvor en politikvinne prøvde å roe dem ned. Barna og mora anslås å ha blitt holdt fra hverandre etter noe som for de som var i huset anslås til å være minst en halvtime, sier Svaler.