Sendingen starter klokken 14.45:

Fyrer opp direktesendt laksedebatt

Norske Lakseelver og Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) inviterer politikere til Stengelsen Gård.

Frank Halvorsen og Vegard Heggem leder politisk debatt og villaksfaglig statusmøte firekte fra Stengelsen Gård. Sendingen starter klokken 14.20, debatten starter klokken 14.45.

TVsending

Frank Halvorsen og Vegard Heggem leder debatten

Debatten vil bli delt inn i to tema, hvor deltakerne etter tur får 2 minutter per tema til å svare på de forhåndsutsendte spørsmålene.

Etter de innledende svarene åpner diskusjonen, som blir ledet av Vegard Heggem fra Norske Lakseelver og Frank Halvorsen fra Altaposten.

Disse møter opp til debatten:

Lars I. Wæhre (Rødt), Bengt R. Strifeldt (FrP), Runar Sjåstad (Ap), Miriam Akkouche (MDG), Trine Noodt (V), Geir A. Iversen (Sp), Vetle Langedahl (H), Amy B. Webber (SV).

Tema 1: Lakseoppdrett

Vil ditt parti stille funksjonskrav til oppdrettsindustrien om at oppdrett av fisk i norske fjorder innen 2030 skal være i rømningssikre anlegg, ingen utslipp av lakselus og med krav til å samle opp avfallsstoffer?

Semi-lukkede sjøbaserte anlegg er et eksempel på hvordan dette kan løses.

Tema 2: Sjølaksefiske

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer at det med nåværende fiskebestemmelser er betydelig risiko for overbeskatning av små og sårbare laksebestander i Finnmark.

Gitt vurderingene fra VRL, mener du at det er riktig at sjølaksefisket i Finnmark får fortsette i samme omfang som tidligere?

Debatten avsluttes kl 1600.

Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.