Produsert av markedsavdelingen:

Se vår 17. mai sending i opptak

Altaposten og Alta Kommune går sammen om å markere nasjonaldagen digitalt.

Få med deg nasjonaldagen hjemmefra på Altaposten.

TVsending

Produsert av markedsavdelingen.

Program for sendingen:

  • Salutt fra Komsa
  • Blomsternedleggelse ved bauta over falne russiske soldater
  • Direkte fra kransnedleggelse ved Altagård
  • Elever ved Øvre Alta Skole synger
  • Tale v/ ordfører Monica Nielsen
  • Tale v/ Kaptein Stein Sverre Isaksen
  • Dikt av barn fra Gakori skole, Saga skole og Kaiskuru Nærmiljøsenter
  • Tale v/ russepresident Agnete Brown Lillevik

  • Tale v/ Thea Heltne Kjelstad