TV Nord mandag 19. juni

TVsending

I dagens sending:

  • Kautokeino og Karasjok ønsker samisk NAV
  • SISA arrangerte kunstkafe
  • Bo og omsorgssenter i Maze håper å bygge om