Radio Alta onsdag 13. oktober

Hva skjer når millionstøtten fjernes?

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

Finnnmarksløpet er ikke lengere inne på Statsbudsjettet og dette betyr millioner av tapte kroner. Hva dette innebærer skal vi spørre daglig leder Birgit Haugland om. Aronnesrock-navnet er historie, og erstattes av Alta live 365, hva dette innebærer skal Torgeir Ekeland fortelle mere om.