Radio Alta torsdag 29. april

Er det noen forskjell?

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

Opptak av Radio Altas sending 29. april