Radio Alta onsdag 21. april

Blir "Lights Out" godkjent?

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

Opptak av radio Altas sending 21. april