Radio Alta torsdag 4. mars

Blir det "chickelacke, chickelacke"?

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

Opptak av Radio Altas sending 4. mars