Radio Alta onsdag 24. februar

– Det blir en 9 meter lang mammut

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

Opptak av dagens sending