Radio Alta torsdag 4. februar

Dette må du vite før du deler bilder

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

Nettpatruljen til politiet kommer i studio idag for å snakke om deling av bilder, ungdommer imellom. Vi får besøk av leder for utdanningsforbundet i Alta, Anette Berger, der vi tar opp temaet rundt videreutdanning for lærere.