Radio Alta torsdag 7. mai

Opptak: Kirkene åpner sine dører

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

i helgen kan du igjen gå på gudstjenester. Kirkene åpner nå opp igjen, men tar selvfølgelig forehåndsregler. Vi skal også ta en tur på Peppes pizza før vi blir massert.