Radio Alta onsdag 29. april

Opptak: Blir det Altaturnering?

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

Turneringsleder André Drogset Dønjar kommer i studio med siste nytt om Altaturneringen. Vi skal en tur på Xl-bygg før vi tester våre smaksløker på slutten av sendinga.