Opptak: Seier og tap i Tromsø

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

Det blir bare en time radio idag på grunn av kommunestyret. På den timen får vi besøk av Alta If trener Vidar Johnsen.