Radio Alta torsdag 6. februar

Opptak: Lihkku beivviin

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

I anledning samefolkets dag så blir det masse samisk musikk på sendinga idag. Vi skal også innom Sami Music Week som er igang med masse spennende på programmet.