Radio Alta onsdag 4. desember

Opptak: – Ro ned i mørketida

Direkte fra radio Altas morgensending.

direkte

Altas trenerguru Tor Oskar Thomassen ber folk i nord om å senke ambisjonsnivået og akseptere at man ikke klarer å kjøre full pinne på denne tida av året. Alice Balto sliter med å sove og kommer i studio til Hanne Larsen for å fortelle hvordan hun takler mørketida. Hvis hun da ikke har forsovet seg... Og i dag ringer vi opp lytter Anja Graven for å høre om hennes desemeberliv.