Opptak: Er dette godt?

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

På dagens sending fikk vi høre om bondens marked som starter på lørdag. Vi testet en ny ost, og avsluttet som vanlig med et dilemma i kvinneguide-spalten vår.