Radio Alta onsdag 26. juni

Opptak: Hvem er egentlig skyld i dette?

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

Skomakerdalen har den siste tiden blitt mye omtalt fordi folk bruker stedet som skytefelt og ikke rydder etter seg, men er det lov å skyte der i det hele tatt?

Vi hørte fra Vidar Thomassen som tar master i velferdsteknologi.

Og som vanlig på onsdager anmeldte vi noen gamle actionfilmer i "Actiononsdag".