Radio Alta onsdag 8. mai

Opptak: Hvordan takler vi boligveksten?

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

Eiendomsmegler Daniel Andre Adamsen var i studio å snakket om prisøkningen og presset i boligmarkedet det siste året. Vi hørte også Harald Opgård som var leder av det lokale borgervernet under Alta-utbyggingen. Tilslutt dykket vi nok engang ned imystikkens verden i spalten U(t)løste mysterier.