Radio Alta torsdag 21. mars

Opptak: Vil du bo ved Aronnes idrettspark?

Opptak av Radio Altas morgensending.

Direkte fra Radio Altas morgensending

direkte

Under torsdagens kom Per Hindenes innom for å snakke om boligprosjektet "Altaparken". I tillegg snakket vi om å etablerer en ny steinerbarnehage i Langfjorden. sendinga ble avsluttet med en tur til trondheim under reisetipsspalten.