Arges
Gå til

Satser sterkt på gjenvinning av plast

Altabedriften Arges har sitt utspring i den tidligere produksjonsbedriften Polyfemos, som har vært kjent i Altamarkedet siden 1992. I tråd med det økte miljøfokuset i hele verden, satser Arges nå sterkt på gjenvinning av plast fra fiskeoppdrettsnæringen.

Arges har lang erfaring med produksjon, produktutvikling og levering av fiberrør, mikrorør, varselnett til bredbåndsutbygging og fôrslanger til oppdrettsnæringen. Fiskeoppdrettsnæringen har de siste årene blitt en stor kunde.

Innovativ profil

Polyfemos ble solgt til Norsk Wavin AS i 2007, og hadde da vært etablert i Alta i 20 år. I 2012 besluttet Wavin å legge ned driften. I 2013 tok lokale investorer og tidligere ansatte i Polyfemos med seg forretningsfilosofien og startet opp igjen med plastproduksjon i Alta.

- Vår profil bygger på det å være innovativ og vi jobber kontinuerlig med å ligge i forkant av utviklingen som skjer i markedet, forteller daglig leder Bjørnar Bull.

Da Polyfemos gjenoppstod som Arges, valgte de å videreføre selskapets link til gresk mytologi.

- Polyfemos var sønn av havsguden Posseidon og han ledet folkeslaget kyklopene, som var sta, enøyde kjemper med umåtelige krefter. Kyklopen Arges ble utgangspunktet for det nye navnet og profilen, og signaliserer fokuset vårt på innovasjon, fleksibilitet og pålitelighet, forteller Bjørnar.

FÔRSLANGE: Arges fant opp fôrslangen i 2014 og sikret patent på oppfinnelsen.  

 

Som følge av inntredenen i fiskeoppdrettsnæringen, har Arges i 2019 lansert en ny virksomhet for gjenvinning av plast fra denne næringen. Også dette selskapet, er kalt opp etter en kyklop fra gresk mytologi – Brontes.

- Det er viktig for oss å se hvordan vi kan trygge og forbedre bruke av plast i denne næringen. Blant annet har vi endret plasttypen i fôrslangene våre, og de er nå det produktet i markedet med minst avgang av mikroplast til havet. I tillegg kan fôrslangen gjenvinnes etter bruk. Vi må ta vår del av ansvaret for å ta vare på havmiljøet, sier Bjørnar.

Erfaring fra Visjona

Bjørnar har vært daglig leder i Arges siden oppstarten i 2013. Men før dette, jobbet han i 10 år med næringslivsutvikling i Visjona, som da hadde navnet Noodt & Reiding. Gjennom arbeidet i Visjona var Bjørnar sentral i etableringen av Polyfemos, og i 2000 ble han ansatt som daglig leder i Polyfemos.

Fra tiden i Visjona har Bjørnar tatt med seg erfaring og kompetanse, som har vært verdifull og nyttig for han i driften av Polyfemos og nå Arges.

- Jeg jobbet med mange spennende bedrifter, bransjer og prosjekter i Visjona. Det var nettopp den store variasjonen i oppdrag som gjorde arbeidet spennende, og det skapte også et godt grunnlag for å bygge opp egen kompetanse, sier Bjørnar.

Han jobbet i mange år sammen med gründer Erik Noodt og Kurt Johnsen. Harriet Hagan og avdøde Jan Sigurd Johnsen var også gode sparringspartnere for Bjørnar.

- Vi utfylte hverandre veldig godt, og det var en spennende og lærerik periode. Jeg har tatt med meg mye av det jeg lærte denne tiden inn i nye prosjekter, forteller Bull.

Arges vil bli den ledende leverandør av fremtidens rørløsninger for næringer i vekst.

- Vi skal fortsette å fokusere på innovasjon, fleksibilitet og pålitelighet. Vårt mål er å bevare den tilliten som er gitt oss, strekke oss litt lenger slik at kunden kan gjøre en litt bedre jobb, sier Bjørnar og avslutter med å gratulere Kurt og hele teamet i Visjona med nysatsingen.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Altaposten.nos redaksjon, men av Altaposten.nos markedsavdeling.

Altaposten.no er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på altaposten.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.