JARO AS
Gå til

MODERNISERT: Fabrikken til Jaro på Aronneskjosen ble bygd i 1998 og er blitt modernisert de siste årene.   Foto: Kronstadposten

Jobber kontinuerlig med å øke kapasiteten

Siden 1998 har Jaro holdt til på Aronneskjosen med stadig større aktivitet år etter år. Visjona, som da het Noodt & Reiding, var sentral i etableringsfasen av Jaro.

Ivar Rasmussen var ansatt i Visjona, som da het Noodt & Reiding, og var sentral da arbeidet med etableringen av Jaro startet. Eierne Roald Johansen og Jan Opgård rekrutterte Ivar som første daglig leder i Jaro.

- Visjona var med i etableringsfasen av Jaro og montasjeselskapet vårt i Tromsø, Prefabmontasje, i sin tid. De har også vært en viktig støttespiller for oss når vi har søkt om finansiering hos Innovasjon Norge, forteller daglig leder i Jaro, Olav Jørgensen.

Smart Construction Cluster

- Vi er sammen med flere andre bedrifter i Alta en del av en næringsklynge som heter Smart Construction Cluster. Et av prosjektene klyngebedriftene har vært med å gjennomføre er et digitalt visningssenter på UiT. Dette visningssenteret er en virtualisering av bygningsmodeller som er laget i 3D-modelleringsprogrammer. Dette åpner for at prosjektdeltakere kan møtes i visningssenteret og gå gjennom en virtuell modell av bygges som skal bygges. På denne måten kan feil, mangler eller endringsbehov avdekkes og det gir rom for å komme med forbedringer på en tidligere fase i prosessen enn tidligere, sier Olav.

Visjona var sentral i etableringen av Smart Construction Cluster, og leder via det nettverket prosessen med visningssenteret som Jaro og flere andre entreprenørselskaper i Alta er en del av.

Utviklingen går fremover

Bygget Jaro nå holder til i ble bygd i 1998. Siden det har utviklinga gått radig fremover og fabrikken er modernisert.

- Vi starta med en omsetning på 30 millioner kroner i 1998, og i 2018 var vi oppe i 216 millioner kroner. Bygget har ikke blitt større, så veksten er bygd på industrialiseringsprosesser som vi har jobbet med. Det har gjort det mulig for oss å øke volumet så mye som vi gjør, forteller Jørgensen.

FLYTTET: Jaro holdt tidligere til i Bukta, ved siden av flyplassen, før de flyttet til de moderne produksjonslokalene på Aronneskjosen. Foto: privat 

 

Jaro leverer ferdigbetong, betongelementer og vann- og avløpsprodukter til bygnings- og anleggsprosjekter i hele Nord-Norge og Svalbard.

- Vi satser mye på lærlinger og opplæring av ansatte. Vi bidrar blant annet med finansiering av skolegang innenfor teknisk utdannelse, forteller Olav.

Gir tilbake til lokalsamfunnet

Det økonomiske utbyttet av Jaro går tilbake til lokalsamfunnet i Alta. Jan Opgård bygger alpinanlegg og hyttefelt på Sarves, og Roald Johansen bygger leiligheter og andre bygninger i Alta. Store deler av markedet til Jaro er i Tromsø, og disse pengene kommer tilbake til Alta.

- Ved siden av produksjonslokalet planlegger vi å bygge et showroom, eller et utstillingslokale, slik at vi kan synliggjøre produkter, fasader og mulighetene man har ved å bruke betongelementer, sier Jørgensen.

SHOWROOM: Daglig leder Olav Jørgensen forteller at Jaro planlegger å bygge et showroom i tilknytning til produksjonslokalet.  

Miljømessig er det alltid mest gunstig å bruke lokale råstoffer, uansett hvilket stoff det er. Betongen består av grus, noe det finnes mye av her i Alta, og sement, som kommer med båt fra andre steder i Nord-Norge. Dermed er det så lokalt som man kan få det, i tillegg til at betong holder seg mye bedre enn for eksempel massiv tre.

Jobber kontinuerlig med å øke kapasiteten

Jaro arbeider kontinuerlig med å forbedre seg og øke kapasiteten innenfor de rammene de har på eiendommen på Aronneskjosen.

- De siste tre-fire årene har vi økt kapasiteten med 50 %. Det har vi fått til gjennom kontinuerlige investeringer i maskiner, utstyr og ombygginger i produksjonshallen. Dette har også medført økning i arbeidsstokken til Jaro. Vi har i dag rundt 80 årsverk, inkludert åtte lærlinger, forklarer han.

Teknologisk utvikling i bransjen

Jaro følger også den teknologiske utviklingen i bransjen hvor digitalisering og samhandlingssystemer begynner å prege arbeidshverdagen. Selskapet ser at BIM (bygningsinformasjonsmodellering) er noe som begynner å feste seg i byggebransjen. Dette er et informasjonsdelingssytem med digitale modeller av et bygg, for alle bidragsyterne i et prosjekt.

- I og med at vi ser på dette som fremtida, ansatte vi i 2018 en egen BIM-koordinator på Jaro som blant annet har ansvaret for slike oppgaver.

I 2017 opprettet Jaro en avdeling i Tromsø for å betjene kundene der.

- Vi får et mye tettere samarbeid med de som monterer betongelementene våre i Tromsø, samt at oppfølgingen av kundene har blitt lettere for oss å ivareta, avslutter Olav Jørgensen.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Altaposten.nos redaksjon, men av Altaposten.nos markedsavdeling.

Altaposten.no er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på altaposten.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.