Aksis
Gå til

40 år i «samfunnets tjeneste»

I 40 år har Aksis jobbet med å få folk i arbeid. Nå feirer de 40-års jubileum som kompetansebedrift og inviterer deg til feiringen.

Onsdag 12. juni er det åpen dag hos Aksis.

Fra kl. 10 til kl. 16 kan du stikke innom, hilse på og få deg en kopp kaffe. Bli med på feiringen av 40 år i samfunnets tjeneste!

Hovedmålet til Aksis er å få folk i arbeid. Dette gjør de ved å tilby karriereveiledning, avklaring av arbeidsevne, kvalifisering, formidling, arbeidspraksis og kursvirksomhet. Mye av suksessfaktoren ligger i den gode relasjonen til det offentlige og private næringslivet samt gode samarbeidspartnere som NAV Finnmark og lokale NAV-kontor.

Trevareproduksjon i oppstartsårene

Aksis sin historie startet allerede på slutten av 1960-tallet, da sentrale personer innen arbeidsformidlingen så behovet for en bedrift som kunne tilby arbeid til de som ikke kom seg inn på arbeidsmarkedet. Selskapet ble allerede stiftet i oktober 1970 under navnet Alta Produkter AS. Bedriften ble offisielt åpnet 12. juni 1979 av daværende arbeidsdirektør Reidar Danielsen.

FAKSIMILE: Utklipp fra Altaposten tilbake i 1979, da Alta Produkter AS (Aksis i dag) ble innviet av arbeidsdirektør Reidar Danielsen.  

Bedriftens viktigste oppgaver i oppstartsårene var trevareproduksjon. Blant annet ble det produsert garasjer, småhus og trapper. Gangveiene til Alta Museum er blant annet produsert av det vi i dag kjenner som Aksis.

- Alta Produkter AS startet som en industribedrift. Ved årtusenskiftet gikk vi inn i en omstillingsperiode og ble en kompetansebedrift. Fokuset ble endret fra intern produksjon til å folk ut i ordinært arbeid. Det var da naturlig å endre navn til Aksis Arbeid og Kompetanse. I dag jobber vi mot 14 av 19 kommuner i Finnmark, forteller administrerende direktør Steinar Karlstrøm.

ALTATRAPPA: Arbeidsleder Sissel Pedersen har jobbet i Aksis i 30 år. Hun tok fagbrev som snekker hos Aksis, og var med å lage Altatrappa.  

I 1999 avsluttet Aksis tiltak for 11 personer, mens i 2018 ble det avsluttet tiltak for over 600 personer.

Deler ut pris

- Vi gjør ting annerledes i dag. I dag har vi fokus på den enkeltes ressurser og hva som skal til for å komme ut i arbeid og vi jobber målrettet mot et yrkesmål. Samarbeidet med næringslivet er blitt viktigere og viktigere og nå er flesteparten av arbeidstakerne ute i bedrift istedenfor internt hos oss, forteller Karlstrøm.

Tett samarbeid med næringslivet er gull verdt for Aksis. Mye av suksessfaktoren er nettopp den gode relasjonen med det offentlige og private næringslivet. Aksis har opp mot 340 bedrifter i basen de jobber med. Oppdragsgivere er i hovedsak NAV Finnmark og de lokale NAV-kontorene

40 ÅR: Aksis fyller 40 år 12. juni. Steinar Karlstrøm og hans kollegaer inviterer til feiring. 

- Jobbhjerteprisen er en pris vi har delt ut seks år på rad. Den går til bedrifter som er positive og inkluderende, og ikke redd for å prøve ut arbeidstakere i en jobb. Framtidig utvikling bygger videre på utstrakt samarbeid med det lokale næringslivet sier Steinar.

Skaper endring

- Vi jobber med karriereveiledning på høyt nivå. Mange er kanskje i en krevende situasjon i livet og det er dermed veldig viktig å håndtere dette på en god måte, sier Karlstrøm.

Aksis jobber med å skape endring, og de har en god endringskultur internt i bedriften.

- Dette er et naturlig fokus for oss da vi skal skape endring i folks liv. Vi jobber med alle typer mennesker i alderen 18 til 65 år som har ulike utfordringer i forhold til å fortsette i arbeid eller komme i arbeid. Aksis legger til rette for at alle skal kunne bruke sitt potensiale i forhold til arbeid. Jobben vi gjør er utrolig viktig, og naturligvis veldig givende, avslutter Steinar og legger til at han håper så mange som mulig har lyst til å delta på feiringen av Aksis.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Altaposten.nos redaksjon, men av Altaposten.nos markedsavdeling.

Altaposten.no er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på altaposten.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.